"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır’da doğmuş. Gökalp, Türk milletinin kültürel, sosyal ve siyasal yapısını inceleyen önemli bir şahsiyettir.

İlköğrenimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek Mülkiye İdâdîsi’ne kaydoldu. Bu dönemde Ahmet Rıza’nın etkisi altında kalarak sosyalizmle ilgilenmeye başladı.

Ancak daha sonra Türkçülük akımına yönelerek, Türk kültürünü ve milli değerleri savunmaya başladı.

Ziya Gökalp, edebi çalışmalarının yanı sıra sosyoloji, halkbilimi, tarih, dilbilim gibi alanlarda da eserler vermiştir.

Türk milletinin birliğini ve beraberliğini savunmuş, Türk toplumunun çağdaşlaşması için kültürel ve sosyal değişimlere vurgu yapmıştır.

Gökalp, Osmanlı dönemindeki siyasi olaylara katıldı ve II. Meşrutiyet’in ilanından sonra fikirleri nedeniyle yargılandı ve hapse mahkum edildi.

Ancak hapis cezasını tamamladıktan sonra, Türk milliyetçiliği ve kültürü konularında çalışmalarına devam etti.

Türk milletinin kültürel değerlerine vurgu yapan Ziya Gökalp, “Türkçülük” akımının öncülerinden biridir. Onun fikirleri, Türk milliyetçiliğinin temelini oluşturmuş ve Cumhuriyet döneminde de etkili olmuştur.

Ancak, bazı görüşleri zaman içinde tartışma konusu olmuş ve eleştirilere maruz kalmıştır. Gökalp, Türk kültürünün gelişimine ve çağdaşlaşmasına önemli katkılarda bulunan bir düşünür olarak kabul edilmektedir.

Ziya Gökalp, 25 Ekim 1924 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

 • Ziya Gökalp’in öne çıkan bazı şiirlerinin isimleri şunlardır:
 1. Türk’üm
 2. Yurt
 3. Kızılelma
 4. Bozkır
 5. Vahdet Namazı
 6. Anadolu
 7. Kara Toprak
 8. Türk İstiklali
 9. Ozanlarımız
 10. Büyük Türk Milleti
 • Bu şiirler, Ziya Gökalp’in milliyetçilik, vatan sevgisi, kültür, dil ve tarih gibi konuları işlediği önemli eserleridir.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir