"Enter"a basıp içeriğe geçin

Makber

MAKBER

Eyvâh! Ne yer, ne yâr kaldı,
Gönlüm dolu âh ü zâr kaldı.
Şimdi buradaydı gitti elden,
Gitti ebede gelip ezelden.

Ben gittim o hâksâr kaldı,
Bir kûşede târumâr kaldı.
Bâkî o, enîs–i dilden eyvâh!
Beyrût’ta bir mezâr kaldı.

Çık Fâtıma, lâhdden kıyâm et,
Yâdımdaki hâlime devâm et!
Ketmetme bu râzı, söyle bir söz,
Ben isterim âh öyle bir söz!

Güller gibi meyl-i ibtisâm et,
Dağ-ı dile çâre bul, merâm et!
Bir tatlı bakışla, bir gülüşle
Eyyâm-ı hayâtımı tamâm et!

Yâ Rab, öleyim mi neyleyim ben?
Ayrı yaşayım mı sevdiğimden?
Verdin bana böyle bir mûsibet,
Ettin beni düşmen-i muhabbet.

Ya bir kulu sevmiyor musun sen?
Ya böyle bir ölüm değil mi erken?
Hiç bulmamak üzre gâib ettim,
Mecnun gibi ben onu severken.

Her yer karanlık pür-nûr o mevkî?
Mağrib mi yoksa makber mi yâ Râb!
Yâ hâbgâh-ı dilber mi yâ Râb,
Rüyâ değil bu ayniyle vakî.

Kabrin çiçekten bir türbe olmuş,
Dönmüş o türbe bir haclegâhe,
Bir haclegâhe dönmüşse türben
Aç koynunu aç maşukânım ben.

Sen öldün, ölüm güzel demektir,
Ölsem yaraşır gamınla her gün.

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

Bu Şiirin Özellikleri:

Tema ve İçerik: Şiir, aşk ve ölüm temasını işler. Şair, sevgilisinin ölümüne duyduğu acıyı ve ayrılığı dile getirir. Şiirin genel atmosferi hüzünlü ve melankoliktir.

Nazım Birimi: Şiir, gazel nazım birimiyle yazılmıştır. Gazel, geleneksel Türk şiiri nazım birimlerinden biridir. Her bir dizede beş veya yedi hece kullanılmasıyla karakterizedir.

Dil ve Üslup: Abdulhak Hamit Tarhan’ın eserlerinde genellikle sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. Şair, duygu yüklemeleriyle okuyucuya etkileyici bir atmosfer sunar. Aynı zamanda, geleneksel Türk şiiri özelliklerine uygun bir üslup benimser.

Benzetmeler ve İmajlar: Şair, eserinde çeşitli benzetmeler ve imgeler kullanarak duygularını güçlendirir. Örneğin, “Güller gibi meyl-i ibtisâm et” gibi benzetmeler ve “Bir tatlı bakışla, bir gülüşle” gibi imgeler kullanılarak sevgilisinin hatırasına vurgu yapılır.

Ölüm ve Aşk Anlayışı: Şiir, ölümü güzel bir şey olarak sunar ve aşkın bu ölümle daha da anlam kazandığına vurgu yapar. Bu temalar, geleneksel Türk şiirinde sıkça işlenen konulardan biridir.

Divan Edebiyatı Geleneği: Abdulhak Hamit Tarhan, eserlerinde genellikle Divan Edebiyatı geleneğine bağlı kalmıştır. Bu geleneğin etkisi, özellikle nazım birimi ve kullanılan dilde görülebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir