"Enter"a basıp içeriğe geçin

Eşrefoğlu Rûmî(15.yüzyıl ):

Hayatı:

 • Asıl adı Abdullah’tır ,Ankara/Çubuk’taki Zülfazıl köyünde dünyaya gelmiştir
 • Babası, Selçuklu Devleti’nin önemli vezirlerinden biriydi.
 • Babasının adının Eşref olmasından dolayı Eşrefoğlu, Rûmî (Anadolu) mahlasını kullanınca Eşrefoğlu Rûmî olarak tanınmıştır.
 • Hukuk alanında önemli bir eğitim almış ve devlet hizmetine girmiştir.
 • Bursa’da Emir Sultan’ın hizmetindeyken onun işaretiyle Ankara’ya gelerek Hacı Bayram Veli’ye bağlanmış ve damadı olmuştur.
 • Şiirlerinde hem aruz hem de heceyi kullanmıştır.
 • Lirik ve didaktik tarzdaki ilahilerin çoğu Yunus Emre tarzında ve ona nazire şeklindedir.
 • Divan’ında topladığı şiirlerinde tasavvufu yaymaya çalışmıştır.
 • Müzekki’n-Nüfûs adlı mensur eseri tasavvuf içeriklidir.
 • Kadriye tarikatının Eşrefiye kolunu kurmuştur. Kadiriler arasında Abdulkadir Geylanî’den sonra tarikatın ikinci piri sayılır.
 • Eşrefoğlu Rûmî’nin ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir.

Eserleri:

 • Divan şiiri geleneğine uygun olarak gazel, kaside ve rubai gibi nazım birimlerini kullanmıştır.
 • En meşhur eseri olan “Eşrefoğlu Divanı”, toplamda 10 bin beyitten oluşur.
 • Divanında doğa, aşk, ahlak, insanlık gibi konuları işlemiştir.
 • Eşrefoğlu Rumi’nin diğer önemli eserleri arasında “Mersiye” ve “Na’t” gibi manzumeler de bulunmaktadır.

Eserlerinde İşlediği Konular:

 • Eşrefoğlu Rumi’nin eserlerinde genellikle aşk, doğa ve insanlık temaları ön plana çıkar.
 • Aşk konusu, divan edebiyatının temel unsurlarından biridir ve Rumi de bu konuyu ustalıkla işlemiştir.
 • Doğa ise Rumi’nin şiirlerinde sıkça yer alan bir diğer tema olmuştur. Doğanın güzelliklerini ve değişimini betimlemek için doğa imgelerine sıkça başvurmuştur.
 • Ahlak ve insanlık da Eşrefoğlu Rumi’nin şiirlerinde önemli bir yer tutar. İnsanın doğru ve erdemli yaşaması, toplumsal sorumluluklar ve insan ilişkileri gibi konuları işler.

Eşrefoğlu Rumi, Türk edebiyatına önemli katkılar yapmış bir şairdir. Hem hukuk alanında başarılı bir kariyer yapmış hem de edebiyat dünyasında iz bırakmıştır. Eserleri, güzellikleriyle ve derin anlamlarıyla hala günümüzde okunan ve değerli bulunan eserler arasındadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir