"Enter"a basıp içeriğe geçin

Divan Edebiyatı Akımları

 1. Sebkihindi (17 – 18.yy.)

  Aşırı hayalcilik, mübalağalı anlatım
  Az sözle çok şey anlatmak
  Derin acılar ve tasavvufi görüşler
  Geniş, derin, kapalı ve girift anlam
  İstiare ve teşbihlerde anlaşmazlık
  Sembolizm akımına benzer
  Neşatî, Nailî, Nef’î, Şeyh Galip

 2. Hikmetî Tarz (Hâkimane Şiir, Nabi Ekolü)

  Didaktik bir üslup
  Dış dünyayı anlatma
  Doğruyu göstermede araç olma
  İçeriğe ve hikmete önem verme
  Okuyucuya bir mesaj (nasihat) verme
  Söz sanatlarından uzak durma
  Duygu ve lirizmi değil, düşünceyi önemseme
  En önemli temsilcisi Nabi (17. yy.)
  Diğer temsilcileri Seyit Vehbi, Koca Ragıp, Ziya Paşa

 3. Türki-i Basit (Basit Türkçe 15 – 16. yy.)


  Sade, anlaşılır bir Türkçeyle şiir yazma
  Deyim ve atasözleri kullanma
  Uzun soluklu Olmamıştır.
  Mahallileşme akımın öncüsü/habercisi Olmuştur.
  Aydınlı Visali, Tatavlallı Mahremi, Edirneli Nazmi

 4. Mahallileşme (Yerlileşme)Akımı(18. yy.)

  Atasözü ve deyimleri kullanma
  Halk tabirleri ve mahalli söyleyişlere yer verme
  Günlük ve sıradan olayları şiirin konusu yapma
  Özellikle mesnevilerdeki konu ve kahramanları mahalli seçme
  İstanbul’a ait somut unsurları işleme
  En önemli temsilcisi Nedim
  Bakî, Taşlıcalı Yahya, Enderunlu Vasıf

 5. Tasavvuf Akımı

  Allah’ın varlığını ve birliğini anlatma
  Vahdet-i vücut anlayışı
  İlahi aşk, insan sevgisi
  Tarikatlara mensup şairler
  Özellikle Mevlevi tarikatı
  Mevlana, Sultan Veled, Gülşehri, Âşık Paşa

Anasayfa » Divan Edebiyatı Akımları