"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ahmet Vefik Paşa

 • Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşamış olan bir devlet adamı, yazar, şair ve eğitimciydi.
 • Ahmet Vefik Paşa, 4 Şubat 1823 tarihinde İstanbul’da doğdu.
 • İstanbul’da yetişti ve genç yaşlarda eğitimine başladı. Babası Seyyid Hafız Ahmet Efendi, Osmanlı sarayında şair ve yazar olarak tanınan bir kişiydi.
 • Eğitimine medrese öğrenimiyle başladı, daha sonra Fransızca ve Farsça dillerini öğrenmeye başladı.
 • Tanzimat Dönemi’nde yapılan yenilikler doğrultusunda eğitim reformlarına katkı sağladı ve modern eğitim anlayışını destekledi.
 • Şiir ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanındı. Fransız romantizmi etkisinde kalan lirik şiirleriyle dikkat çekti.
 • Tanzimat’ın önemli temsilcilerinden biri olarak devlet yönetiminde de görev aldı. Osmanlı hükümetinde birçok önemli görevde bulundu, özellikle eğitim konularında etkili oldu.
 • “Tezkiretü’ş-Şuara” adlı eseri, Osmanlı devri şairlerinin biyografilerini içeren önemli bir kaynaktır.
 • 1875 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti (Genel Eğitim Bakanlığı) görevine getirildi ve eğitim reformlarına katkıda bulundu.
 • Ahmet Vefik Paşa, 2 Ocak 1891 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Ahmet Vefik Paşa, hem devlet adamı olarak hem de edebiyat alanındaki katkılarıyla Osmanlı döneminin önemli simalarından biridir. Eğitimde ve kültürde reform yapma çabaları, onu Osmanlı’da modernleşme çabalarının içinde önemli bir konuma yerleştirmiştir.

Ahmet Vefik Paşa, daha çok devlet adamı ve eğitimci kimliğiyle bilinse de, lirik şiir alanında da eserler vermiştir. Ancak, Ahmet Vefik Paşa’nın lirik şiirlerinin sayısı kısıtlıdır ve pek çok şiiri bilinmemektedir.

İşte onun bilinen bazı şiirlerinden bazıları:

 1. Gazel: Ahmet Vefik Paşa’nın “Gazel” adlı şiiri, lirik şiir örneklerinden biridir ve aşk temasını işler.
 2. Kaside-i Büruciye: “Kaside-i Büruciye” adlı eseri, ölümlü dünyanın geçiciliğini ve aşkın kalıcılığını işleyen bir kasidedir.

Ahmet Vefik Paşa’nın şiir alanındaki eserleri genellikle kaside ve gazel gibi geleneksel Türk şiir türlerine aittir. Devlet adamı kimliği ve eğitimci olarakki etkisi, onu daha çok bu alanlarda hatırlatmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir