"Enter"a basıp içeriğe geçin

Cenab Şahabettin

 • Cenab Şahabettin, 17 Şubat 1870 tarihinde İstanbul’da doğdu.
 • Cenab Şahabettin’in gerçek adı Mehmet Âsaf’tır. Edebiyat dünyasına katıldığında ise Cenab Şahabettin mahlasını kullanmıştır.
 • Eğitim hayatına İstanbul’da başlamış ve öğrenimini Galatasaray Sultanisi’nde tamamlamıştır.
 • Şiirle ilgilenmeye genç yaşlarda başlamış ve Servet-i Fünun dergisinde şiirlerini yayımlamıştır.
 • Tanzimat’ın etkisi altında kalarak, modern Türk şiirinin öncülerinden biri olmuştur. Şiirlerinde duygusal derinlik, aşk ve tabiat temalarını işlemiştir.
 • Fransızca, Arapça ve Farsça gibi dilleri öğrenmiş, edebi çalışmalarında bu dillerden etkilenmiştir.
 • “Şair Evlenmesi” adlı eseri, Cenab Şahabettin’in önemli eserlerindendir. Bu eser, toplumsal eleştirisi ve mizahi üslubuyla dikkat çeker.
 • Cenab Şahabettin, Servet-i Fünun edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olarak kabul edilir.
 • Eserlerinde genellikle aşk, tabiat ve insan ilişkileri gibi evrensel temaları işlemiştir.
 • Cenab Şahabettin, 13 Aralık 1934 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Cenab Şahabettin, hem Tanzimat’ın etkisiyle gelişen modern Türk şiirinin hem de Servet-i Fünun edebiyatının öncülerindendir. Eserleri, döneminin toplumsal ve kültürel değişimlerine duyarlı bir şekilde yaklaşan bir şairin eserleri olarak önem taşır.

Cenab Şahabettin’in şairane ifadeleri ve modern Türk şiirine kattığı katkılar, onu döneminin önemli şairlerinden biri yapmıştır.

İşte Cenab Şahabettin’in bilinen bazı şiirlerinden bazıları:

 1. “Sevgiliye”
  • Aşk temasını işleyen romantik bir şiirdir.
 2. “Zühd-ü Alem”
  • Dünya malına ve zevklerine eleştirel bir bakış açısını içeren bir şiirdir.
 3. “Efsus’a Yolculuk”
  • Doğa güzelliklerini anlatan ve estetik bir dil kullanılan bir şiirdir.
 4. “İnsanlık”
  • İnsanlık ve insan ilişkilerine dair düşünceleri içeren bir şiirdir.
 5. “Mecnun’a Mektup”
  • Klasik aşk temasını işleyen, geleneksel öğelerle bezenmiş bir mektup şiiridir.
 6. “Hak, Yarattığı Evrende Duyarlılık ve Yaratıcılık İstiyor”
  • Dini ve düşünsel temaları işleyen bir şiirdir.
 7. “Bu Akşam”
  • Akşam atmosferini anlatan bir şiirdir.

Cenab Şahabettin’in şiirleri, genellikle romantik temalar, tabiat güzellikleri, insan ilişkileri ve toplumsal konular etrafında döner. Modern Türk şiiri içinde önemli bir yere sahip olan şair, dil kullanımındaki özgünlüğü ve duyarlı ifadeleriyle tanınır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir