"Enter"a basıp içeriğe geçin

Şeyh Galip

 • Şeyh Galip, 1757-1799 yılları arasında yaşamış olan Osmanlı şairi ve mutasavvıftır. Gerçek adı Mehmed Galip Efendi’dir. Hayatıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, edebi eserleriyle tanınmaktadır.
 • Aynı zamanda, “Hüsn ü Aşk” adlı eserinde tasavvufi temaları da işlemiştir. Şiirlerinde aşkı ve güzelliği tasavvufi bir perspektiften ele alarak, Allah’a olan aşkı insan aşkıyla özdeşleştirir.
 • Şeyh Galip’in hayatına dair çok az bilgi bulunması, onun hakkında spekülasyonlara neden olmuştur. Bazı kaynaklarda onun Şeyh Galip ismiyle meşhur olmadan önce başka bir isimle anıldığına dair ifadeler bulunsa da, kesin bilgiler maalesef elimizde yoktur.
 • Şeyh Galip’in eserleri, özellikle Türk edebiyatında önemli bir yer tutar ve günümüzde dahi okunmaya devam eder.
 • Şeyh Galip’in “Hüsn ü Aşk” adlı divanı, birçok gazel ve kasideden oluşmaktadır. Ancak, belirli şiirlerin isimleri genellikle ilk beyitin ya da ana temanın bir özeti olarak bilinir, çünkü divan edebiyatındaki gelenek böyledir. İşte bazı Şeyh Galip’in ünlü şiirlerinden bazıları ve özgün isimleri:
 1. Gazel: “Cananla başa çıkmak zordur sevgili”
  • Bu gazel, sevgilinin zorlukları ve aşkın engelleri temsil etmesi bakımından bilinir.
 2. Kaside: “Varlık aleminde bir anın arzusu”
  • Bu kasidede varlık alemi ve anın özlemi teması işlenir.
 3. Gazel: “Sevdim canımdan da bir canan buldum”
  • Şairin aşkı ve sevgilisi arasındaki derin bağlantıyı anlatan bu gazel, aşkın derinliklerine dair bir anlatı içerir.
 4. Kaside: “Aşkın aşk içinde neyleyip bildi”
  • Bu kaside, aşkın içsel derinliklerine dair düşünceleri ve aşkın sırlarını konu alır.
 5. Gazel: “Her bir yâre boy boy verdim ben aşkından”
  • Şairin sevgilisine olan aşkını ve bu aşk uğruna yaşanan fedakarlıkları dile getiren bir gazeldir.

Ufak bir dipnot;

Divan şiiri geleneğinde şiirler genellikle belirli bir tema çerçevesinde yazıldığı için, isimlendirme genellikle şairin temayı öne çıkaran bir kelimesi ya da beyiti üzerinden yapılır. Şiirlerin tamamını incelemek ve anlamak için genellikle divan şiirini derinlemesine incelemek gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir