"Enter"a basıp içeriğe geçin

Niyazî-i Mısrî (17.yüzyıl):

Hayatı:

 • Niyazî-i Mısrî, 17. yüzyılda yaşamış ünlü bir Türk şairidir.
 • Malatya’da doğmuş, Limni’de vefat etmiştir.
 • Mısır’da öğrenim gördüğünden “Mısrî” sıfatıyla anılmıştır.
 • Gündüz yazdığı şiirlerinde Mısri, gece yazdıklarında ise Niyazi mahlasını kullanmıştır.
 • Din ve tasavvuf konularında pek çok eseri bulunan bilgin bir şairdir.
 • Halveti tarikatının  Niyaziyye/Mısriyye kolunun kurucusudur.
 • Şiirlerinde hem hece hem de aruzu kullanmıştır. Heceyle yazdığı şiirlerinde Yunus Em-re’nin, aruzla yazdıklarında ise Nesimi ve Fuzulinin etkisi vardır.
 • “Derman arardım derdime derdim bana derman imiş” mısralarıyla  başlayan ünlü şiir onundur.
 •  Genellikle tasavvufi aşkı dile getirmiş, şiirlerini Divan-i İlahiyatında toplamıştır.
 • Osmanlı Devleti’nde dönemin önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir.
 • Divan edebiyatının önemli isimlerinden biridir.
 • Şairlik yeteneği ve şiirlerindeki derin anlamlarla tanınmıştır.

Şiirleri ve Konuları

Niyazî-i Mısrî, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Hayatı boyunca birçok şiir yazmış ve derin anlamlarla dolu eserler bırakmıştır. Şiirlerinde aşk, ayrılık, özlem gibi duyguları işlerken aynı zamanda Allah’ın birliği, kâinattaki işaretler ve insanın yaratılış amacı gibi konulara da değinmiştir. Eserleri, Divan edebiyatının önemli bir parçası olarak kabul edilir ve günümüzde de okunmaya devam etmektedir.

 • Mahzûnî Gazel: Bu gazelde aşk, ayrılık ve özlem gibi duygular işlenir.
 • Şikâyet Gazel: Şair, bu gazelde dünya ve insanlar arasındaki geçici ilişkilere dikkat çeker.
 • Mesnevî: Niyazî-i Mısrî’nin en önemli eserlerinden biridir. İnsanın yaratılış amacını ve dünyadaki geçici varoluşunu anlatır.
 • Tevhîd Kasîdesi: Bu kasidede Allah’ın birliği ve yüceliği vurgulanır.
 • Na’t: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e övgü niteliğinde yazılmış şiirlerdir.
 • Şühûd Kasîdesi: Şair, bu kasidede Allah’ın yaratılışındaki güzellikleri ve kâinattaki işaretleri anlatır.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir