"Enter"a basıp içeriğe geçin

Uçun Kuşlar

UÇUN KUŞLAR

Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır

O çay ağır akar, yorgun mu bilmem
Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem
Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem
Yüce dağ başında siyah tül vardır

Orda geçti benim güzel günlerim
O demleri anıp bugün inlerim
Destan-ı ömrümü okur dinlerim
İçimde oralı bir bülbül vardır

Uçun kuşlar uçun, burda vefa yok
Öyle akarsular, öyle hava yok
Feryadıma karşı aks-i sada yok
Bu yangın yerinde soğuk kül vardır

Hey Rıza kederin başından aşkın
Bitip tükenmiyor elem-i aşkın
Sende derya gibi daima taşkın
Daima çalkanır bir gönül vardır

RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI

Bu Şiir Hakkında Bilgiler:

Şair ve Dönemi: Rıza Tevfik Bölükbaşı, Türk şiirinin Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinde etkili olan bir şairidir. Şiirleri genellikle aşk, tabiat, ayrılık gibi temalara odaklanmıştır.

Konu ve Tema: Şiir, doğup büyündüğü yere olan özlemi, zamanın değişimini ve geçmişteki güzel günleri anma temasını işler. Doğa, aşk, özlem ve melankoli gibi klasik temalar Bölükbaşı’nın şiirlerinde sıkça bulunur.

Biçim ve Teknik Özellikler: Şiir, beş dörtlükten oluşan klasik bir gazel formunda yazılmıştır. Her dörtlüğün kendi içinde uyak düzeni vardır.

Dil ve Üslup: Rıza Tevfik’in şiirleri, genellikle süslü bir dil ve duygusal bir üslup içerir. Bu şiirinde de aşkın, özlemin ve hüzünün etkileyici bir şekilde işlendiği görülüyor.

Sembolizm ve Metaforlar: Şair, doğanın ve çevresindeki unsurların kullanımıyla sembolizm ve metaforları sıkça kullanır. Mor sümbül, sarı gül, mehtap gibi doğa ve çiçekler, duygusal anlam taşıyan semboller olarak kullanılmıştır.

Kişisel İfade: Şiir, şairin duygusal dünyasını ve kişisel deneyimlerini içerir. Özlem, aşk ve hüzün gibi duygular, şairin iç dünyasını yansıtan temel unsurlardır.

Ses Sanatları: Şiir, ses güzelliklerine önem verir. Ritim, uyak ve ahengi kullanarak estetik bir zenginlik sunar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir