"Enter"a basıp içeriğe geçin

Abdulhak Hamit Tarhan

 • Abdulhak Hamit Tarhan, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. 1851 yılında İstanbul’da doğmuş, 22 Şubat 1937 tarihinde aynı şehirde hayatını kaybetmiştir. Abdulhak Hamit, Tanzimat dönemi şairlerinden biri olarak edebiyat tarihinde yer almıştır.
 • Abdulhak Hamit’in babası Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın kız kardeşi ile evliydi ve bu nedenle ailesiyle devlet işleri içinde sıkça ilişkilendirildi. İlköğrenimini mahalle mekteplerinde tamamladıktan sonra Fransızca öğrenmek için Paris’e gönderildi. Döneminde Batı edebiyatının etkisiyle yetişen Abdulhak Hamit, Divan edebiyatı geleneğini modernist bir anlayışla birleştirmiştir.
 • Edebiyat kariyerine “Zeyl-i Harabat” adlı manzumesiyle başlayan Abdulhak Hamit, ardından “Rabia” ve “Akif Bey” adlı eserleriyle dikkat çekti. Şiirlerinde aşk, tabiat, özlem, toplumsal sorunlar ve insanın iç dünyası gibi temaları işledi. Aynı zamanda tiyatro alanında da önemli eserlere imza attı. “Müstakim-i Edeple”, “Akif Bey”, “Aşk-ı Vatan”, “Vatan Yahut Silistre”, “Kırık Hayatlar” gibi eserleri tiyatro sahnesinde büyük ilgi gördü.
 • Abdulhak Hamit, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nde önemli görevlerde bulunan bir devlet adamıydı. Çeşitli bürokratik pozisyonlarda çalıştı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki siyasi ve toplumsal değişimlere tanıklık etti. Fakat devlet işlerinden çekildikten sonra edebiyata daha fazla yönelerek, şiir ve tiyatro alanındaki çalışmalarını sürdürdü.
 • Abdulhak Hamit Tarhan, hem devlet adamı kimliğiyle hem de edebi eserleriyle Osmanlı dönemi kültür ve sanatına önemli katkılarda bulunmuş bir aydındır. Ölümünden sonra da eserleri ve etkisi Türk edebiyatında uzun bir süre varlığını sürdürmüştür.
 • Abdülhak Hamit Tarhan’ın pek çok şairlik eseri bulunmaktadır.

onun bazı önemli şiirlerinden bazıları:

 1. “Süleymanname”
  • Abdülhak Hamit’in klasik Osmanlı tarzında kaleme aldığı uzun bir gazel ve kasideden oluşan eseridir.
 2. “Ferhâd ile Şîrîn”
  • Özgün bir şekilde kaleme alınan bu eser, klasik hikâye ve efsanelere dayanır ve aşk temasını işler.
 3. “Kıssadan Hisse”
  • Abdülhak Hamit’in öğretici bir üslupla yazdığı, özlü ve düşündürücü bir eserdir.
 4. “Son Pişmanlık”
  • Şairin insan psikolojisi ve yaşam üzerine düşündüğü bir eserdir.
 5. “Şehîd”
  • Abdülhak Hamit, Osmanlı İmparatorluğu’nun zor dönemlerinde yazdığı bu şiirinde vatan ve bağımsızlık temasını işler.
 6. “Vatan Haini”
  • Şairin vatanseverlik duygularını dile getirdiği bir eserdir.
 7. “Üsküdar’a Giderken”
  • İstanbul’un güzelliklerine ve tarihine övgü niteliğinde yazılmış bir şiirdir.
 8. “Süleyman Han’ın Hüsn-ü Aşkı”
  • Osmanlı padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim’in oğlu olan Süleyman Han’ın aşk hayatını konu alan bir şiirdir.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir