"Enter"a basıp içeriğe geçin

Şinasi

 • Şinasi, 5 Haziran 1826 tarihinde İstanbul’da doğdu.
 • Babası Miralay Seyyid Hüseyin Bey, annesi ise Fatma Zehra Hanım’dır. Ailesi aydın ve kültürlü bir aileydi.
 • İlköğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, Paris’e giderek eğitimine devam etti. Paris’te Fransızca ve Batı edebiyatıyla tanıştı.
 • 1847 yılında Paris’ten dönüşünde, Türkçe yazılmış birçok eserin bulunmadığı bir dönemde, dilin sadeleştirilmesi ve Türkçe’nin geliştirilmesi amacıyla çalışmalara başladı.
 • Şinasi, 1860 yılında Agâh Efendi ile birlikte “Tasvir-i Efkâr” gazetesini kurdu. Bu gazete, Tanzimat Dönemi’nin ilk özel Türkçe gazetesi olarak kabul edilir.
 • “Tasvir-i Efkâr” gazetesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda modern bir gazetenin öncüsü olarak önemli bir rol oynadı. Şinasi, gazetede yazılar yazarak toplumsal meseleleri eleştirdi ve halkı bilinçlendirme amacı güttü.
 • Şinasi, aynı zamanda tiyatro alanında da etkinlik gösterdi. Türk tiyatrosuna batılı anlamda ilk örnekleri kazandırmaya çalıştı. “Şair Evlenmesi” adlı eseri, Türk tiyatrosundaki ilk özgün eser olarak bilinir.
 • Şinasi, Tanzimat edebiyatının öncülerinden biri olarak dil ve edebiyat alanındaki çabalarıyla tanınır. Türkçe’nin kullanımını güzelleştirmek, dilde sadelik ve açıklık ilkesini benimsemek amacıyla yazdığı eserlerle bilinir.
 • Şinasi, 13 Mayıs 1871 tarihinde İstanbul’da yaşamını yitirdi. Türk edebiyatına ve diline yaptığı katkılar, onu Türk kültür tarihinde önemli bir figür yapmıştır.

Şinasi’nin öncelikli olarak gazetecilik, yazılar ve tiyatro alanlarında faaliyet gösterdiği bilinir. Ancak, ona ait birkaç şiir de günümüze ulaşmıştır.

Şinasi’nin bilinen bazı şiirlerinden örnekler:

 1. Vatan: “Vatan” adlı şiiri, Şinasi’nin vatan sevgisi ve milletine duyduğu özlemlerini ifade ettiği bir eseridir.
 2. Şehîd-i Zâhid: Şair, bu şiirinde dinî temalara değinir ve şehitlik kavramını işler.
 3. Abdülmecîd Efendi’ye Gazel: Şinasi’nin divan tarzında yazdığı gazellerden biridir. Şair, bu gazelde hükümdara övgüler sunar.
 4. Gelibolulu Mustafa Âlî Paşa’ya Mersiye: Şinasi, bu mersiye tarzındaki eserinde Gelibolulu Mustafa Âlî Paşa’nın ölümünü konu eder.
 5. Esirin Şikâyeti: Şinasi’nin esir bir Türk kadınının dramını anlattığı bir şiirdir.

Şinasi’nin şiirlerinin sayısı sınırlıdır ve öncelikli olarak diğer edebi türlerdeki çalışmaları ile tanınmaktadır. Şinasi’nin edebiyat alanındaki en önemli katkıları, gazetecilik ve yazıları, dil reformu ve tiyatro alanlarına yönelik çalışmalarıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir