"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hacı Bektaş Veli (13. yüzyıl):

  • Asıl adı Muhammed Bektaş’tır. Türkistan’ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Nevşehir’e bağlı bugün onun adı verilen Hacı Bektaş’ta vefat etmiştir.
  • Ahmet Yesevî’nin müritlerindendir, Anadolu’ya tasavvufu yaymak için gönderilmiştir.
  • Ölümünden yaklaşık 150 yıl sonra Bektaşilik kurulmuştur. Bektaşî tarikatının temelinde onun düşünceleri yattığı için bu tarikatın öncüsü olarak kabul edilir.
  • Bektaşilik, “ilk dönem Osmanlı padişahları, Ahilik teşkilatı, yeniçeriler ve göçebe Türkmenler” üzerinde etkili olmuştur.
  • Bektaşiliğin temelinde “Allah sevgisi, doğruluk, eşitlik, insani değerler, nefsin terbiyesi ve ahlaki erdemler” gibi dinî ve tasavvufi esaslar vardır.
  • Bektaşilik , Anadolu ve Rumeli’nin Türkleştirilmesi sürecini hızlandırmıştır.
  • Bektaşilik düşüncesi, edebî metinlerdeki karşılığını nefeslerde bulmuştur.
  • Bektaşi şairleri özellikler “ehl-i beyt” ve “on iki imam (düvazdeh, düvazmam)” düşüncesini çeşitli ayinlerde nefesler söylenerek günümüze taşımışlardır.
  • Nefeslerde tasavvuf inancını yaymaya çalışmıştır.
  • En önemli eseri mensur biçimde ve Arapça yazdığı Makalat’ tır. “Sohbetler, sözler” anlamına gelen Makalat’ın konusu tasavvuftur. Eser, dört kapı ve kırk makamdan oluşur. Şeriat, tarikat, marifet , hakikat adını taşıyan bu kapıların onar makamı vardır.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir