"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ali Aziz Efendi (18. yüzyıl):

  • Girit defterdarı Mehmet Efendi’nin oğludur.
  • Girit’te dünyaya geldiği bilinen Ali Aziz Efendi 1798’de Berlin’de vefat etmiştir.
  • Türk edebiyatında modem çağa/hikâyeye geçişte önemli yere sahiptir.
  • Muhayyelat ya da diğer adıyla Muhayelât-ı Aziz Efendi adlı mensur eseriyle bilinir.
  • Doğu’nun “Binbir Gece Masallan” ile Batı’nın “Decameron Hikâyeleri” benzeri bir eser olup “Birinci Hayal, ikinci Hayal, Üçüncü Hayal” diye adlandınlan üç bölümden oluşur.
  • Hayal ile gerçeğin, sözlü kültürle yazılı kültürün ve maceralı hikâyelerin iç içe geçtiği fantastik özelliklere sahip olan eser geleneksel hikâye ile modern anlatma tarzı arasında bir yere sahiptir.
  • Muhayyelat adlı yapıtın yazarı olarak tanınan Ali Aziz Efendi’nin “Ulum-ı tasavvuf ve hikemiyede mahir” olduğu kırk binden fazla beyti ezbere bildiği söylenir.
  • Türkçe, Farsça şiirleri de olan yazarın, eserlerinden tasavvufa olan sevdası açıkça görülmektedir.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir