"Enter"a basıp içeriğe geçin

Lâtîfî (16. yüzyıl):

 • 16.yüzyılda Kastamonu civarında yaşamış bir şairdir.
 • 1500’lü yıllarda Mısır’dan Yemen’e giderken fırtınada geminin batması sonucu hayatı son buldu.
 • Asıl adı Abdüllatif olup Latîfî’yi mahlas olarak kullanmıştır.
 • Öğrenimini Kastamonu’da başlayan Latifi, muhasebe ve kitabet mesleğini seçti.
 • Eğitim bilgisi belli olmasa da yapıtlarından çağının kültürünü edinmiş olduğu anlaşılmaktadır.
 • 1543’te İstanbul’a gelen Latifi, burada kimi imaret katipliklerinde bulundu.
 • Tezkiresini Kanuni Sultan Süleyman’a sundu. Taşlıcalı Yahya’nın mütevellisi(bir vakıf gibi yerlerin yönetimi ) olduğu Eyyub-i Ensari vakfında katip olarak atandıysa da azledilerek Rodos’taki Kanuni imaretine gönderildi.
 • Latifi şairliğinden çok tezkiresi ile tanınmıştır.
 • Kendisinin bir divanı olduğu söylense de bu divan hiçbir zaman bulunamadı.
 • Mecmualarda rastlanan şiirleri pek güçlü bir şair olmadığını göstermektedir.
 • Latifi’nin asıl ustalığı ise düzyazıdadır. Alfabetik sıra ile düzenlenmiş ilk tezkire Latifi Tezkiresi’dir. Ayrıca beğenisi ve şairler üstüne yargılar açısından da en güvenilir kaynak yine Latifi’dir.
 • Yapıtı özellikle bu açıdan gerek çağındaki, gerekse daha sonraki benzerlerinden çok daha iyidir.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir