"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hoca Dehhani (13. yüzyıl):

  • Tam doğduğu veya öldüğü tarih bilinmese de araştırılan bilgilere göre I. Alâeddin Keykubad veya III. Alâeddin Keykubad devrinde yaşamış olduğu tahmin ediliyor.
  • Anadolu’da divan edebiyatı tarzında din dış şiirleri ilk yazan şairdir.
  • Divan şiirinin ilk temsilcisi, ilk şairi kabul edilir.
  • Bir kasidesi ve altı gazeli günümüze ulaşmıştır.
  • Şiirlerinde aşk, şarap, tabiat gibi konuları ele almış; din ve tasavufa değinmemiştir.
  • Sultan III. Alaaddin’in Keykubat’ın emriyle İranlı Firdevs’i’nin “Şehname”sine benzer Farsça 20 bin beyitlik “Selçuklu Şehnâmesi” yazdığı söylense de bu eser günümüze ulaşamamıştır.
  • Yazdığı şiirlerini Divan’ında toplamıştır.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir