"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kadı Burhâneddin (14. yüzyıl):

 • Kadı Burhanettin Bursa civarında doğmuştur.
 • Kadı Burhanettin’in asıl adı Ahmet olup, babası Kayseri kadısı Şemsettin Mehmet’tir.
 • Babasının vefatından sonra Kayseri’ye gidip kadılık yapmıştır.
 • Kadılığı sırasında adalete önem vermesinden dolayı halk arasında sevilmiş ve kısa zamanda memleketin her tarafına adını duyurmuştur.
 • Kendi adına bir devlet kurarak 18 yıl hükümdarlığını yapmıştır.
 • Kadı Burhanettin, Oğuz Türkçesi ve yanında Doğu Türkçesine de hakimdir.
 • Şiirlerinde, eski Anadolu Türkçesiyle birlikte Azeri ve Doğu Türkçesinin özellikleri ile de şiirler yazmıştır.
 • Kadı Burhanettin, İran şiirine ait mazmunları kullanmış ve Türk şiirine getirmiş ve sık sık cinas ve tevriye sanatları yaprak Türkçenin dil ve ifade imkânlarından yararlanmıştır.
 • Şiirlerindeki kelimeleri özenle seçen şair vermek istediği mesajı da okuyucuya güçlü bir şekilde iletmiştir.
 • Kadı Burhanettin, şiirlerinde beşeri aşktan, gerçekçi ve ihtiraslı bir insanın dünya zevklerini işlemekle birlikte, tasavvufun düşünce ve mecazlarına da yer vererek bunları en ince ayrıntılarla ele almıştır.
 • Kadı Burhanettin şiirlerinde kendi başından geçen olayları ve kendi geçmişini anlatmaya çalışmıştır.
 • Kaside nazım biçimini hiç kullanmamıştır. Mürettep divan kasidelerle başlar ama Kadı Burhanettin Divan’ı bu anlamda istisnadır.
 • Şiirlerinde hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir